MONITORING PRODUKCJI
MP-240   Monitor Produkcji
Monitor MP-240 jest elektroniczną tablicą z wbudowanym komputerem przemysłowym, który zbiera, przetwarza i archiwizuje dane. Służy do nadzoru maszyn i linii produkcyjnych. Wyświetla wyniki w miejscu pracy i jest źródłem danych do analiz. Zapisuje w pamięci daty i godziny przepracowanych zmian, dane przezbrojeń, zdarzenia w czasie pracy, oblicza wskaźniki efektywności. Ma interfejs Ethernet i wbudowany webserwer, dzięki czemu pełna obsługa może odbywać się zdalnie, przy pomocy przeglądarki internetowej, a dane mogą być eksportowane. Użytkownik może skonfigurować ekran monitora, wybierając dane do wyświetlenia, a także wprowadzając własne opisy. Oprogramowanie pozwala tworzyć listy produktów, listy zdarzeń i komunikatów, tabele uprawnionych operatorów. Można zaprogramować stałe przerwy w pracy. Dedykowana aplikacja MS Excel służy do analizy gromadzonych danych. Przedstawia wyniki tabelarycznie i graficznie, pozwala przeglądać dane archiwalne: rejestry i statystyki zdarzeń.
Karta Katalogowa
 
WP-120   Wyświetlacz Produkcyjny
- komputer produkcyjny do obsługi jednym palcem
- jednoczesny odczyt dwóch wybranych zmiennych
- cel, ilość, wydajność, efektywność, czas pracy...
Karta Katalogowa
 
LP-60   Licznik / Timer Produkcyjny
- najprostsza kontrola tempa pracy
- odmierza czasy taktów
- sygnalizuje przekroczenia
- zlicza sztuki
Karta Katalogowa